спецрада

 • Засідання Спецради ГАО

  Спеціалізована вчена рада Д 26.208.01
  при Головній астрономічній обсерваторії НАН України

  Сесія спецради відбулася 9 липня 2020 р.

  Порядок денний:

  1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія) Вавилової Ірини Борисівни (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) «Астроінформатика великомасштабних структур Всесвіту».
  Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
  PDF PDF PDF д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України В. В. Захаренко (Радіоастрономічний інститут НАН України) PDF
  д.ф.-м.н. В. М. Івченко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) PDF
  д.ф.-м.н. Б. Я. Мелех (Львівський національний університет імені Івана Франка) PDF