НОВЕ НА САЙТІ


01.02.19:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщений річний звіт ГАО за 2018 рік.


01.02.19:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


COORDINATES

Latitude N50 21.9
Longitude E30 30.4
Altitude 188 m above s. l.

CLOUD OF TAGS

YOUTUBE CHANNELS

Трансляція з ГАО НАНУ проходження Меркурія по диску Сонця 11.11.2019

  • Karachentsev I.D., Karachentseva V.E.,'Scraggy' dark haloes around bulge- less spiral. 2019,MNRAS,Vol.486,is.3,p.3697-3701. 2019MNRAS.486.3697K
  • Karachentsev I.D., Karachentseva V.E.,A reference sample of face- on bulgeless galaxies. 2019,MNRAS,Vol.485,is.1,p.1477-1487. 2019MNRAS.485.1477K
  • Voit M., Babul A., Babyk Iu.V., et al.Circumgalactic Gas and the Precipitation Limit. 2019,Astro2020: Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics, science white papers, no. 405// Bull. of the Am. Astron. Soc. (id. 405 (2019),Vol. 51,is.3,p.405. 2019BAAS...51c.405V
  • Lara-Lopez M. A., De Rossi M.E., Pilyugin L.S., et al.Oxygen yields as a constraint on feedback processes in galaxies. 2019,MNRAS,Vol.490,is.1,p.868-888. 2019MNRAS.490..868L
  • Lazorenko P.F., Sahlmann J.,HD 202772A b: A Transiting Hot Jupiter around a Bright, Mildly Evolved Star in a Visual Binary Discovered by TESS. 2019,A&A,Vol.629,p.A113 (11pp.). 2019A&A...629A.113L
  • Ulyanov O.M., Reznichenko O.M., Yatskiv Ya.S.,Creating the RT-32 Radio Telescope on the Basic of MARK- 4B Antenna System. Modernization Project and First Results. 2019,Radio Physics and Radio Astronomy,V.24,is.2,p.87-116. 2019RRPRA..24...87U

 

 

Login Form

ПОСИЛАННЯ


::: ADS Bibliographic Codes:" Journal Abbreviations

::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва PLEIADES


Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

71185948_igor_kaplinsky.jpg

Відомча тема 333B. Звіт про науково-дослідну роботу. 2018.

 

«Чисельний аналіз фізичних характеристик і еволюції скупчень галактик, галактик і галактичних підсистем»

 

Об’єкт дослідження: Галактика, галактичні структури (диск, балдж, гало). Зоряні скупчення. Кульові скупчення. Галактичний центр. Надмасивні чорні діри та їх динамічна еволюція. Великомасштабна структура Всесвіту. Галактики з активними ядрами.

Мета роботи: Комплексне дослідження (теорія, спостереження, чисельне моделювання) еволюції галактик і систем гаалатик.

Методи дослідження: Для досягнення мети та розв’язку завдань використовувались найбільш сучасні обчислювальні системи з використанням графічних і векторних (SSE/AVX) прискорювачів, математичні методи обробки спектарльних даних, геометричні методи різпізнавання структур, методи усереднених параметрів, мащинне навчання, статистичні методи.

Досліджено динаміку галактичного центра (включно чорні діри, їх еволюцію і злиття). Проведено детальне порівняння динамічних характеристик (розподіл мас і швидкостей) у галактичних дисках (у т.ч. нашої Галактики). Проаналізовано фізичні характеристики галактик близького Всесвіту, що входять у системи різної населеності, з використанням як каталогів галактик, створених авторами, так і сучасних баз спостережних даних.

Розроблено і впроваджено нові методи дослідження зони уникнення Молочного шляху та методи обробки центральних частин зображень рентгенівських джерел. Методи машинного навчання вперше застосовані для спектральних оглядів неба та для встановлення морфологічної класифікації галактик. Детально відкартографовано область Місцевого Всесвіту (войди, філаменти) та вперше показано за даними чисельного моделювання існування ненульового магнітного поля в войдах великомасштабної структури Всесвіту.

Виконані дослідження галактик з активними ядрами (АЯГ) в різних спектральних діапазонах, використовуючи дані космічних рентгенівських і гама обсерваторій та власні оптичні спостереження з метою уточнення механізмів акреції, визначення мас надмасивних центральних чорних дір, виявлення параметрів АЯГ, які залежать від оточення. Розроблені сервісні пакети програмного забезпечення Української віртуальної обсерваторії (УкрВО) для роботи з об’єднаним оцифрованим архівом астронегативів астрономічних обсерваторій України, вирішена задача ототожнення об’єктів гама-спалахів, позиційних вимірювань малих тіл Сонячної системи, каталогів зоряних полів тощо на основі створених баз астрономічних даних. Наповнено створений в попередні роки електронний реєстр астроінформаційних ресурсів України та об’єднаний цифровий архів (ОЦА) астрономічних спостережень (в широкому спектральному діапазоні) астрономічними даними обсерваторій України загальним обсягом кілька десятків Тб. Розвиток сайта УкрВО і перетворення його в портал УкрВО дозволить створити електронну сервісну платформу eResearch як основу інформаційної інфраструктури та наповнити її науковою інформацією, базами даних, веб-сервісами для інтелектуального пошуку й аналізу даних.