Dr. Petro V. NEVODOVSKYI

Dr. Petro V. NEVODOVSKYI

Ukrainian, Born 1952:

Senior researcher,
Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Zabolotnoho Str. 27, Kyiv, Ukraine 03680
Phone: + (380) 526-4761, Fax: + (380) 626-4761,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education:

 • 1976 - Graduated from the Department of The Kyiv Polytechnic Institute (KPI),
 • Since 1976 to 2012 an employee in Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine.
 • 1993 – 1997 - Post-graduate student of Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine,
 • 2002: - Ph. D. degree in Physics and Mathematics obtained from Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Employment:

 • Main Astronomical Observatory of NAS of Ukraine, Design Engineer (experience - 6 years);
 • Institute of material problems of NAS of Ukraine - development of equipment for the creation and study of composite materials and cermet, Senior Engineer (experience - 6 years)
 • Main Astronomical Observatory of NAS of Ukraine - from Design Engineer to Senior research fellow since 1988.

Research interests:

 • Astronomical and Space Instrumentation
 • Setting space experiments
 • Design and research of astronomical and space equipment
 • Research of return atmosphere radiation by polarization methods
 • Development of resources for polarization measuring
 • Elements and systems of polarimeters

Professional experience:

 • Development and design of science space and astronomical equipment;
 • Development of the equipment and technology of composite material creation;
 • Development of the equipment and research of cermet materials;

  SiС fiber with coating - Cr, (core - wire W Ø 13,8 µ) - basis for the creation of high-temperature composite materials
  Vacuum plant for coating of chromium iodide (Cr) on the fiber SiС SiС fiber with coating - Cr
 • Development, creation and study of astronomical and space photodetector devices;
  Device for temperature studies of photomultipliers Investigated photodetectors: ФЕП-79, ФЕП-85, ФЕП- 157, ФЕП- «Комета», ФЕП- «Квота»
  Cooled photometric head for ФЕП-79 Cooled photometric head for ФЕП-157 and experimental ФЕП-«Комета» Photodetector block for airborne ultraviolet polarimeter
 • Design, development and research of board space polarimeters;
  Development of register channel for space ultraviolet polarimeter The model of the onboard UV- polarimeter
 • Development of space experiment to investigate Earth stratosphere using cosmic ultraviolet polarimeter.
  Model of space experiment to study the Earth's stratospheric aerosol using ultraviolet polarimeter The object of interest model for the space experiment to study the Earth's stratospheric aerosol using ultraviolet polarimeter

Publications:

Scientific and technical publications: more than 75; Monography - 1, Patents - 2

The List of publications:

 1. М.Д.Гераїмчук, О.М.Генкін, О.В.Івахів, Ю.П.Куреньов, О.В.Мороженко, П.В.Неводовський, С.Ф.Петренко. ЕЛЕМЕНТИ І СИСТЕМИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Монографія, К.: ЕКМО. 2009.- 188 с.
 2. Пат. України на корисну модель № 61989 МПК G01J 1/04 (2006.01). Статичний вузько смуговий фільтровий поляриметр / Гераїмчук М.Д., Неводовський П.В., Неводовський Є.П. // Заяв. 29.12.2010; Опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15.
 3. Пат. України на корисну модель № 64267 МПК G01J 1/04 (2006.01). Бортовий статичний поляриметр / Гераїмчук М.Д., Неводовський П.В., Неводовський Є.П. // Заяв. 29.12.2010; Опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21
 4. Мороженко О.В., Видьмаченко А.П., Неводовський П.В. Костогрыз Н.М. Эффективны ли поляризационные измерения при изучении аэрозоля атмосферы Земли // Кинематика и физика небес. тел. 2014. T. 30. №1. С. 17-32.
 5. Неводовський П. В. , Гераїмчук М. Д. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ НАУКОВИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ У ОПТИЧНОМУ ДІАПАЗОНІ // XІІІМіжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2014: стан і перспективи квітень 2014р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Київ 2014, С. 101.
 6. Неводовський П.В, Мороженко О.В. ВидьмаченкоА.П. Збруцький O.В. Гераїмчук М.Д. Івахів О.В. Про проблеми вивчення впливу стратосферного аерозолю на глобальні зміни клімату та погоди на землі методом ультрафіолетової поляриметрії // XІІІ Міжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2014: стан і перспективи квітень 2014р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Київ 2014, С. 105.
 7. Мороженко О.В., Видьмаченко А.П., Неводовський П.В. Про виявлення аерозолю у верхньому шарі земної атмосфери // Кинематика и физика небес. тел. 2013. T. 29. №5. С. 57-63.
 8. Неводовський П.В, Мороженко О.В. ВидьмаченкоА.П. Збруцький O.В. Гераїмчук М.Д. Космічні дослідження стратосферного аерозолю для вивчення змін клімату на Землі // ІX Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки» квітень 2013р., м. Київ, Україна ЗБІРКА ДОПОВІДЕЙ у двох частинах. Частина 1 Київ 2013, С. 104-112.
 9. A.V. Morozhenko, A.P. Vidmachenko, P.V. Nevodovsky, N.M. Kostogryz The study of the physical parameters of stratospheric aerosols in the Earth's atmosphere // INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ATMOSPHERIC RADIATION and DYNAMICS” (ISARD - 2013) June 24 – 27, 2013 Peterhof, St Petersburg, Russia, P. 12.
 10. P. Nevodovsky,A. Morozhenko,A. Vidmachenko, M. Geraimchuk, A. Zbrutskyi, Yu. Kureniov, V.Sergunin, Yu. Hirniak, O. Ivakhiv Ultraviolet Polarimeter for Studying the Aerosol Component in the Earth Atmosphere // INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ATMOSPHERIC RADIATION and DYNAMICS” (ISARD - 2013) June 24 – 27, 2013 Peterhof, St Petersburg, Russia, P. 21.
 11. Неводовський П.В., Мороженко О.В.,. Видьмаченко А.П, ГераимчукМ.Д., Івахів О.В., Делець О.С. Супутникові дослідження стратосферного аерозолю Землі за допомогою ультрафіолетового поляриметра // Abstracts. 13th Ukrainian Conference on Space Research. Yevpatoria, Ckimea, Ukraine. 2 - 6 - September 2013, KYIV 2013, P. 167.
 12. Неводовський П. В. , Видьмаченко А.П., Мороженко О.В.,. Гераїмчук М. Д. , Куреньов Ю.П., Сергунин В. Б. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ РОЗРОБЦІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПОЛЯРИМЕТРІВ // XІI Міжнародна науково-технічна конференція «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2013: стан і перспективи» квітень 2013р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Київ 2013, С. 104.
 13. Гераїмчук М.Д., Куренев Ю.П., Неводовський П.В. та ін. МЕТОД І ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ЗМІН СТАНУ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІДБИТОГО ВІД ОЗОННИХ ШАРІВ СТРАТОСФЕРИ ЗЕМЛІ // Наукові вісті НТУУ «КПІ» 2012. №4. С. 20-40.
 14. НеводовськийП. В. ,Гераїмчук М. Д. , Куреньов Ю.П., Пєтухов В. М. Концепція побудови поляризаційного комплексу для Супутникових досліджень атмосфери Землі // XIМіжнародна науково-технічна конференція «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2012: стан і перспективи»Присвячена 50-річчю заснування приладобудівного факультету НТУУ «КПІ»квітень 2012р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Київ 2012, С. 109.
 15. О. В. Мороженко, А.П.Видьмаченко,П. В. НеводовськийВизначення аерозолю у стратосфері Землі // Abstracts. 12th Ukrainian Conference on Space Research. Yevpatoria, Ckimea, Ukraine. 3 - 7 - September 2012, KYIV 2012, P. 30
 16. П. В. Неводовський О. В. Мороженко, А.П.Видьмаченко,М. Д. Гераїмчук,О.В. Івахів, О. С. Делець, В. М. ПєтуховКонцепція та особливості побудови поляризаційного комплексу з супутникових досліджень стратосфери Землі // Abstracts. 12th Ukrainian Conference on Space Research. Yevpatoria, Ckimea, Ukraine 3 - 7 - September 2012, KYIV 2012, P. 91.
 17. Ю.Б. Гірняк, О.В. Івахів, П. В. Неводовський Використання штучних нейронних систем для покращення динаміки вузлів та систем // Abstracts. 12th Ukrainian Conference on Space Research. Yevpatoria, Ckimea, Ukraine. 3 - 7 - September 2012, KYIV 2012, P. 128.
 18. Видьмаченко А.П., Мороженко А.В., Неводовський П.В., та ін. Исследование атмосферного аэрозоля Земли из космоса // Сб. статей Перспективы космических исследований Украины / Науч. ред.О.П. Федоров. – К.: Академпериодика, 2011. – 240 с. ISBN 978-360-170- C.118-120.
 19. P.V.Nevodovskyi, A.V. Morozhenko, M.D. Geraimchuk, O.V. Zbrutskyi The space polarimeter for microsatellite for the researches of stratospheric aerosols from Earth's orbit // The 2nd International Conference on Space Technology (ICST) The Royal Olympic Hotel, Athens 15-17 September 2011
 20. Неводовський П. В. , Гераїмчук М. Д. Супутникові поляризаційні дослідження стратосферного аерозолю Землі // XМіжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи квітень 2011р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Київ 2011, С. 105.
 21. Петухов В. М. , Неводовський П. В. , Корсун П.П., Делець О. С. , Фоменко O. О. ,Гераїмчук М. Д. , Куреньов Ю. П. ЗАСТОСУВАННЯ ШИРОКОСМУГОВОГО ПАНОРАМНОГО ПРИЙМАЧА ДЛЯАСТРОНОМІЧНИХ ТА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ // XМіжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи квітень 2011р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Київ 2011, С. 106.
 22. P. Nevodovskyy, A. Morozhenko, A. Vid′machenko, M. Geraimchuk, A. Zbrutskyy, Y. Kurenev POLARIZING MONITORING OF EARTH STRATOSPHERE FROM SPACE // Space Technologies: Present and Future 3RD International Conference 20-22 April, 2011 Dnepropetrovsk, Ukraine, P. 141-142.
 23. НеводовскийП.В., МороженкоА.В., ВидьмаченкоА.П., ГераимчукМ.Д., ЗбруцкийА.В., Куреньов Ю. П. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СТРАТОСФЕРЫ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА // Тезисы докладов “Космические технологии: настоящее и будущее“ III Международная конференция 20-22 апреля 2011г., г.Днепропетровск, Украина, С.44-45.
 24. П. В. Неводовський, О. В. Мороженко, А.П.Видьмаченко,М. Д. Гераїмчук,О.В. Івахів, О. С. Делець, В. М. Пєтухов, O. О. Фоменко Поляризаційні методи дослідження стратосфери Землі з космосу // Abstracts. 11th Ukrainian Conference on Space Research. Yevpatoria, Ckimea, Ukraine. August 29 - September 2, KYIV 2011, P. 75
 25. Неводовський П.В, Гераімчук М.Д., Куреньов Ю.П. Поляризаційні методи вимірювання фізичних величин // IX Міжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2010: стан і перспективи квітень 2010р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Київ 2010, С. 102.
 26. Неводовский П.В, Мороженко О.В.,ВидьмаченкоА.П.,Гераїмчук М.Д., Куреньов Ю.П.Елементи та системи ультрафіолетових поляриметрів для дистанційного зондування стратосфери Землі // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки GEO-UA 2010 Друга Всеукраїнська конференція з запрошенням закордонних учасників МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ м. Київ, 14-17 червень 2010р Київ, „Освіта України” 2010.С. 207-208.
 27. Неводовский П. В. , Герайимчук М. Д. , Куренев Ю. П. , Неводовский Е. П. О возможности комплексирования спектрофотометра Добсона со Стокс – поляриметром // Abstracts 10th Ukrainian Conference on Space Research. Yevpatoria, Ckimea, Ukraine. August 30 - September 3, 2010, P. 63
 28. Петухов В. М. , Неводовський П. В. Мороженко О. В. , Делець О. С. , Фоменко O. О. , Гераїмчук М. Д. , Куреньов Ю. П. Застосування широкосмугового панорамного поляриметра для космічних досліджень // Abstracts 10thUkrainianConferenceonSpaceResearch. Yevpatoria, Ckimea, Ukraine. August 30 - September 3, 2010, P. 71
 29. P.V. Nevodovskyi, A.V. Morozhenko, A.P. Vid′machenko, M.DGeraimchuk, Y.P. Kurenyov, E.P. Nevodovskyi. UF-poljarimetr for research stratospheric an aerosol of the Earth // Abstracts NATO ASI on “Special Detection Technique (Polarimetry) and Remote Sensing” Kyiv, Ukraine, 12–25 September 2010. P. 92
 30. Гераймчук М.Д., Куренев Ю.П., Неводовский П.В. Электронный поляриметр на базе управляемой ячейки Сенармона. // Международная конференция «Поляризационная оптика -2010», посвященной 80-летию Московского энергетического института. Тезисы докладов Москва, МЭИ, 2–4 ноября 2010 г., С. 71-72.
 31. Неводовский П. В. , Мороженко А. В. , Видьмаченко А. П. , Гераймчук М. Д. , Куренев Ю.П., Неводовский Е. П. Элементы и системы ультрафиолетовых поляриметров для зондирования атмосферы Земли из космоса // Восьмая открытая Всероссийская конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» Тезисы докладов. Москва, ИКИ РАН, 15-19 ноября 2010 г.,C. 131.
 32. М.Д.Гераїмчук, О.М.Генкін, О.В.Івахів, Ю.П.Куреньов, О.В.Мороженко, П.В.Неводовський, С.Ф.Петренко. ЕЛЕМЕНТИ І СИСТЕМИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Монографія, К.: ЕКМО. 2009.- 188 с.
 33. P.V. Nevodovsksiy, A.V.Morozhenko Studies into stratospheric ozone layer from near-earth orbit utilizing ultraviolet polarimeter. // ActaAstronautica.Vol. 69, Number 1 January 2009, P. 54-58.
 34. Неводовский П.В Мороженко А.В.,Гераймчук М.Д. Изучение характеристик аэрозоля стратосферы Земли методом ультрафиолетовой поляриметрии // Оптика и спектроскопия 2009. T. 107. № 2. С. 231 – 235.
 35. Неводовський П.В, Неводовський Є.П., Генкін О.М., Гераїмчук М.Д. Аналіз енергетичних параметрів приладу для дослідження стратосферного аерозолю з орбіти Землі // VIІI Міжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2009: стан і перспективи квітень 2009р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ Київ 2009, С. 76.
 36. Неводовський П.В, Гераімчук М.Д., Куреньов Ю.П., Анопріенко Д.А. Поляризаційні методи в вимірюванні механічних величин // VIІI Міжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2009: стан і перспективи квітень 2009р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ Київ 2009, С. 75.
 37. P.V. Nevodovskyi, A.V. Morozhenko, A.P. Vidmachenko, M.D.Gerayimchuk, A.V. Zbrutskyy The space UV-polarimeter for researching of stratospheric aerosol of the Earth. // Abstracts 9th Ukrainian Conference on Space Research. Yevpatoria, Crimea, Ukraine. August 31 - September 5, 2009, P. 85.
 38. Неводовский П.В, Мороженко А.В.,ВидьмаченкоА.П.,Гераймчук М.Д. УФ - поляриметр для дистанционного зондирования стратосферного аэрозоля с орбиты Земли // Седьмая всероссийская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» Москва, ИКИ РАН, 16-20 ноября 2009 г., Сборник тезисов конференции Москва 2009, C. 116.
 39. Неводовський П.В., Генкін О.М., Генкін В.К., та ін. Широкосмугові еталонні випромінювачі для УФ-області на основі карбіду кремнію // Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2008, № 8, с.20-26.
 40. Неводовський П.В, Мороженко О.В., Видьмаченко А.П., Гераїмчук М.Д., Збруцький O.В. Вивчення аерозолю у стратосфері Землі ультрафіолетовим поляриметром з космосу // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки GEO-UA 2008 Перша Всеукраїнська конференція з запрошенням закордонних учасників МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ м. Київ, червень 2008р. Київ, „Наукова думка” 2008.С. 203-206.
 41. Неводовський П.В, Фоменко О.О., Гераїмчук М.Д. Амплітудний дискримінатор для реєстрації імпульсних сигналів у складі бортових систем вимірювання та обробки сигналу // VII Міжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2008: стан і перспективи квітень 2008р., м. Київ, Україна ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ Київ 2008, С. 107-108.
 42. Неводовський П.В, Генкін О.М., Гераїмчук М.Д. Еталонні випромінювачі для калібрування поляризаційних приладів в УФ-області // VII Міжнародна науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2008: стан і перспективи квітень 2008р., м. Київ, Україна ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ Київ 2008, С. 108-109.
 43. Неводовский П.В, Мороженко А.В., Неводовский Е.П., Гераймчук М.Д. Изучение характеристик аэрозоля стратосферы Земли методом ультрафиолетовой поляриметрии «Поляризационная оптика» Тезисы докладов. Международной научно-технической конференции, посвященной 50-летию факультета электронной техники МЭИ. Москва 1 – 4 октября 2008 г., С. 76-77.
 44. P.V. Nevodovsksiy, A.V.Morozhenko, A.P.Vid’machenko POLARIZATION INVESTIGATION OF STRATOSPERIC OZONE LAYER FROM NEAR-EARTH ORBIT. // International Conference Advanced Space Technologies For The Humankind Prosperity April 18-20, 2007 Dnepropetrovsk Ukraine P. 127.
 45. Неводовский П.В.,Мороженко А.В.,НеводовскийE.П., и др.. Проект микроспутника Земли для изучения стратосферного аэрозоля. // Сборник тезисов Международный симпозиум «ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ:НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» 11 – 13 сентября 2007г., г. Санк - Петербург, С148 – 151.
 46. Неводовський П.В., Мороженко О.В., НеводовськийЄ.П., та ін. Можливість поляризаційних досліджень стратосферного аерозолю з борту студентського мікро супутника // VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки». ЗБІРКА ДОПОВІДЕЙ. Частина 2 Київ 2007, С. 63-70.
 47. Неводовський П.В, Мороженко О.В., НеводовськийЄ.П., Фоменко О.О., Гераїмчук М.Д. ПРОЕКТ УФ - ПОЛЯРИМЕТРА НА СТУДЕНТСЬКИЙ МІКРОСУПУТНИК «КПІ». // Шоста науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2007: стан і перспективи. квітень 2007р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Київ 2007, С. 93.
 48. Неводовський П.В, Фоменко О.О., Гераїмчук М.Д. Особливості застосування фотоелектронного помножувача та схемотехніки обробки сигналу в одноелектронному режимі. // Шоста науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2007: стан і перспективи. квітень 2007р., м. Київ, Україна. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ. Київ 2007, С. 335-336.
 49. Неводовский П.В, Неводовский Е.П., Мороженко А.В., ВидьмаченкоА.П.Поляризационные исследования стратосферного озонового слоя с околоземной орбиты. // Тезисы докладов. Международная конференция Передовые космические технологии на благо человечества 18-20 апреля 2007г., г. Днепропетровск, Украина, С.64
 50. Неводовський П.В, ВидьмаченкоА.П.,Неводовский Е.П.,Гераїмчук М.Д. Исследование опасных космических объектов методами поляризации. Тезисы докладов международной конференции «Околоземная Астрономия –2007» Россия, Кабардино-Балкарская республика, п. Терскол, сентябрь 3-7, 2007г. С. 29.
 51. Яцків Я.С.,ВидьмаченкоА.П.,Мороженко О.В., Сосонкин М.Г., Неводовський П.В., Створення фотополяриметра для дослідження фізичних характеристик стратосферного аерозолю в атмосфері Землі з борту мікросупутників. ЗБІРНИК ТЕЗ сьома українська конференція з космічних досліджень. НКАУ, ІКІ НАНУ 3-8 вересня 2007 р. НЦУВКЗ, Крим, Євпаторія С.56
 52. Неводовський П.В, Неводовський Є.П., Фоменко О.О., Зінченко В.П., Гераїмчук М.Д., Міндюк Я.Л. РОЗРОБКА БОРТОВОГО УЛЬТРАФІАЛЕТОВОГО ПОЛЯРИМЕТРА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТОСФЕРНОГО ОЗОНОВОГО ШАРУ ЗЕМЛІ // П′ята науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2006: стан і перспективи квітень 2006р., м. Київ, Україна ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ Київ 2006, С. 144.
 53. Неводовський П.В, Генкін О.М., Гераїмчук М.Д., Неводовський Є.П. ВИПРОМІНЮВАЧІ СВІТЛА НА БАЗІ SІC В ЯКОСТІ КАЛІБРАТОРІВ АСТРОНОМІЧНИХ ПРИЛАДІВ // П′ята науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2006: стан і перспективи квітень 2006р., м. Київ, Україна ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ Київ 2006, С. 144-145.
 54. Неводовский Є.П., Мороженко О.В., Неводовский П.В. УФ-поляриметр для изучения стратосферного аэрозоля // Сборник тезисов. Международный симпозиум стран СНГ «АТМОСФЕРНАЯ РАДИАЦИЯ» (МСАР _ 2006), 27-30 июня 2006 г., г. Санк - Петербург, С143.
 55. Nevodovskij P.V., Andruk V.M., Vid'machenko A.P., etc. Realization of Vilnius UPXYZVS photometric system for CCD camera AltaU42 in the MAO of the NAS of Ukraine // Kinematics and Physics of Selestial Bodies. Suppl.- K., 2005.- N5 2005.p.551-556.
 56. Неводовский П.В, Неводовский Е.П., Мороженко А.В., Гераимчук М.Д., Зинченко В.П. Поляризационные исследования стратосферного озона Земли с борта микроспутника // V Международная научно-техническая конференция Гиротехнологии, навигация и управление движением Сборник докладов 21-22 апреля 2005г., г. Киев, Украина, С. 147-150.
 57. Неводовський П.В, Неводовський Є.П., Гераїмчук М.Д., Зінченко В.П. Бортовий УФ- поляриметр для дослідження стратосферного озону // Четверта науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2005: стан і перспективи квітень 2005р., м. Київ, Україна ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ Київ 2005, С. 64-65.
 58. Неводовський П.В, Мороженко О.В., Неводовський Є.П., Фоменко О.О., Зінченко В.П., Гераїмчук М.Д. Концепція побудови УФ-поляриметра для дослідження аерозольного шару Землі з борту мікросупутника. Сборник тезисов. Пятая УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ. НКАУ И ИКИ НАНУ4-11 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. НЦУИКИС, ЕВПАТОРИЯ С.43
 59. Фоменко О.О., Неводовський П.В, Неводовський Є.П., Делец О.С., Зінченко В.П., Гераїмчук М.Д. Блок прийому та реєстрації сигналу космічного УФ-поляриметра. Сборник тезисов. Пятая УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ. НКАУ И ИКИ НАНУ 4-11 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. НЦУИКИС, ЕВПАТОРИЯ С.158
 60. Неводовський Є.П., Неводовський П.В, Видьмаченко А.П., и др.. Український молодіжний супутник: дослідження аерозольного шару Землі за допомогою УФ-поляриметра // Космічнанаукаітехнологія. 2004. Т.10. № 5/6. С.27-32.
 61. Видьмаченко А.П., Неводовский П.В, Неводовский Є.П.Модуляторы света для астрономических поляриметров // Вісник Астрономічної Школи 2004. Т. 5. №1-2. С. 236-241.
 62. Відьмаченко А.П., Гераімчук М.Д., Дубiнець В.І., Неводовський Є.П. Неводовський П.В, Петренко С.Ф. ЗАСОБИ МОДУЛЯЦІІ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА В АСТРОНОМІЧНІЙ АПАРАТУРІ // Вісник НТУУ „КПІ”. 2004. № 27. С. 59-64.
 63. Неводовский Є.П., Неводовский П.В, ВидьмаченкоА.П. Модуляторы света для астрономических поляриметров // Тези доповідей. Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених» Україна, Біла Церква, 19-20
 64. Неводовський П.В, Відьмаченко А.П., Гераімчук М.Д., Дубiнець В.І., Неводовський Є.П. Петренко С.Ф. ЗАСОБИ МОДУЛЯЦІІ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА В АСТРОНОМІЧНІЙ АПАРАТУРІ // Третя науково-технічної конференції ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2004: стан і перспективи квітень 2004р., м. Київ, Україна ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ Київ 2004, С. 97-98
 65. Неводовський Є.П., ВидьмаченкоА.П., Мороженко О.В., Неводовський П.В. Космічний УФ-поляриметр для дослідження аерозольного шару Землі // Сборник тезисов. Четвертая УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ. НКАУ И ИКИ НАНУ Понизова, Крым,2004 г. -С.32.
 66. Неводовський П.В, ВидьмаченкоА.П., Мороженко О.В., Неводовський Є.П. Дослідження стратосферного аерозолю і озону за допомогою українського молодіжного мікросупутника Всеукраїнська екологічна конференція // «УКРАЇНА – РІК ПІСЛЯ 5-Ї ВСЕЄВРОПЕЙСКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МІНІСТРІВ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА «ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ ЄВРОПИ»» (26-27 травня 2004 р., м. Київ) ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ Київ 2004. -С.113-115.
 67. Nevodovskij P.V., Andruk V.M., Vid'machenko A.P., Ivashchenko Yu.M., Kovalchuk G.U., Delets O.S., Samoylov V.S. Realization of Vilnius UPXYZVS photometric system for CCD camera AltaU42 in the MAO of the NAS of Ukraine. // "Astronomy in Ukraine- Past, Present and Future (MAO- 2004)", Kiev,Ukraine, July 15-17, 2004: Abstr.Book 2004.p.231.
 68. Видьмаченко А.П., Мороженко А.В., Неводовский П.В, и др.. Цифровой панорамный поляриметр для наземного сопровождения космического эксперимента «Планетный мониторинг» // Космічна наука і технологія2003. Т.9. № 2. С. 5-9.
 69. Відьмаченко А.П., Неводовський П.В, Бардаш О.М., та ін.. Астрономічний спектрополяриметр для дистанційного вивчення оптичних та фізичних параметрів тіл Сонячної системи // Вісник НТУУ „КПІ”. 2003. № 25. С. 12-18.
 70. Вiдьмаченко А.П., Неводовський П.В, Делець О.С., Андрук В.М.Цифровий панорамний поляриметр для дистанційного дослідження оптичних та фізичних параметрів небесних об'єктів // Вісник НТУУ „КПІ”. 2003. № 26. С. 12-18.
 71. Неводовский П.В, ВидьмаченкоА.П., Делец А.С., Андрук В.М. Цифровой панорамный поляриметр для исследования космического мусора и околоземных астероидов // «Околоземная Астрономия–2003» Сб. трудов конференции Том 2,Терскол, 8-13 сентября, Санкт-Петербург 2003. С. 246-252.
 72. Відьмаченко А.П., Неводовський П.В, Бардаш О.М., та ін.. Астрономічний спектрополяриметр для дистанційного вивчення оптичних та фізичних параметрів тіл Сонячної системи // Тези доповідей. Друга науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2003: стан і перспективи». НТУУ «КПІ» – Київ, Україна, квітень 2003.- С. 45-46
 73. Вiдьмаченко А.П., Неводовський П.В, Делець О.С., Андрук В.М. Цифровий панорамний поляриметр для дистанційного дослідження оптичних та фізичних параметрів небесних об'єктів // Тези доповідей. Друга науково-технічної конференції «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2003: стан і перспективи». НТУУ «КПІ» – Київ, Україна, квітень 2003.- С. 46-47
 74. Неводовский П.В, ВидьмаченкоА.П., Делец А.С., Андрук В.М. Цифровой панорамный поляриметр для исследования космического мусора и околоземных астероидов // Тезисы докладов международной конференции «Околоземная Астрономия –2003» Россия, Кабардино-Балкарская республика, Терскол, сентябрь 8-13, 2003г. С. 45
 75. Неводовский П.В. Квантаконы и оптимизация их параметров для проведения астрономических наблюдений // Кинематика и физика небес. тел. 2001. T. 17. №3. С. 279-288.
 76. Неводовский П.В., Видьмаченко А.П.Оптимизация параметров фотоумножителей класса “Квантакон” // Тезисы докладовФотометрия и её метрологическое обеспечение, ВНИИОФИ. -Москва. –2000. –С. 21-22.
 77. Неводовский П.В, Видьмаченко А.П. Опытные наблюдения с охлаждаемой фотометрической головкой на базе фотоумножителя с InGaAs – фотокатодом // Кинематика и физика небес. тел. 2000.T. 16, № 1.С. 72-79.
 78. Неводовский П.В., Видьмаченко А.П.Астрономический спектрополяриметр, работающий в диапазоне длин волн 330-1070 нм. // Тезисы докладов Фотометрия и её метрологическое обеспечение, ВНИИОФИ. -Москва. –1999. –С. 17-19.
 79. Неводовский П.В. Применение фотоприёмников типа “квантакон” в астрономических исследованиях // Тезисы докладов Фотометрия и её метрологическое обеспечение, ВНИИОФИ. -Москва. –1999. –С. 15-17.
 80. Неводовский П.В, Еременко С.Н., А.А. Кулик, и др. Фотометрическая головка для астрономического спектрофотополяриметра // Приборы и техника эксперимента 1993.№ 3. С. 242-243.
 81. Неводовский П.В., Сосонкин М.Г., Фоменко А.А. Температурные исследования шумовых характеристик ФЭУ-157 в одноэлектронном режиме // Кинематика и физика небес. тел. 1993.T.9. № 2. С. 80-83
 82. Неводовский П.В., Бакун О.В., Бєлобородов Л.Н. и др. Влияние среды на температурные зависимости прочности сплава КТС // Порошковая металургія1992. № 6. С. 80-83
 83. П.В Неводовский, В.П.Дорохович, В.А.Юнак и др. Получение и свойства многослойных термостабильных волокон карбида кремния совместимых с хромовой матрицей Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания по исследованию сплавов хрома в промышленности. “Хром-84”.-Киев. -1984. С.53-54
 84. Парусимов В.Г.,Полянский А.В., Неводовский П.В. и др. Устройство контроля ввода-вывода на ЭЛТ с темновой записью для систем цифровой обработки изображения // Астрометрия и астрофізика 1984.Вып. 52.-С. 47-49