Відділ ПАА: співробітники відділу

 

Вавилова Ірина Борисівна завідувач відділу,
зав. лаб.
на громадських засадах
канд. фіз.-мат. наук; стар. наук. співроб., доцент irivav(at)mao.kiev.ua
Лабораторія великомасштабної структури Всесвіту
Караченцева Валентина Юхимівна пров. наук. співроб. доктор фіз.-мат. наук; ст. наук. співроб. vakara(at)mao.kiev.ua
Елиїв Андрій Андрійович докторант канд. фіз.-мат. наук elyiv(at)mao.kiev.ua
Веб-сторінка
Бабик Юрій Вікторович ст. наук. співроб. канд. фіз.-мат. наук babikyura(at)mao.kiev.ua
Мельник Ольга Вячеславівна ст. наук. співроб.
на громадських засадах
канд фіз.-мат. наук melnykol(at)gmail.com
Веб-сторінка
Василенко Анатолій Андрійович ст. наук. співроб. канд фіз.-мат. наук vasylenko_a(at)mao.kiev.ua
Добричева Дар'я Вікторівна ст. наук. співроб. канд. фіз.-мат. наук daria(at)mao.kiev.ua
Веб-сторінка
Пулатова Надія Григорівна наук. співроб. канд фіз.-мат. наук nadya(at)mao.kiev.ua
Торбанюк Олена Олександрівна наук. співроб. канд фіз.-мат. наук torbaniuk(at)mao.kiev.ua
Василенко Максим Юрійович мол. наук. співроб. магістр vasmax(at)mao.kiev.ua
Компанієць Олена Володимирівна мол. наук. співроб. магістр kompaniets(at)mao.kiev.ua
  Дяченко Надія Михайлівна інж. 1 категорії    
Лабораторія космічних променів
Шахов Борис Олексійович Завідувач лабораторії,
заст. зав. відділу
на громадських засадах
канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. shakhov(at)mao.kiev.ua
Федоров Юрій Іванович пров. наук.співроб. доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. fedorov(at)mao.kiev.ua
Кизьюров Юрій Веніамінович ст. наук.співроб. канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. kyzyurov(at)mao.kiev.ua
Колесник Юрій Леонідович ст. наук.співроб. канд. фіз.-мат. наук kolesnyk(at)mao.kiev.ua
Маловічко Павло Петрович ст. наук.співроб. канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. malovich(at)mao.kiev.ua
Група астроінформатики
Саваневич Вадим Євгенович ст. наук.співроб. доктор техн. наук; професор vadym(at)savanevych.org
Пакуляк Людмила Казимирівна ст. наук.співроб.
на громадських засадах
канд. фіз.-мат. наук pakuliak(at)mao.kiev.ua
Шатохіна Світлана Вадимівна наук. співроб.   svetash(at)mao.kiev.ua
Їжакевич Олена Михайлівна наук. співроб.   izhak(at)mao.kiev.ua
Артеменко Тетяна Геннадіївна пров. інженер   tart(at)mao.kiev.ua
  Золотухіна Анастасія Валеріївна в.о. мол. наук.співроб.   nastya(at)gmail.com