Відділ фізики зір і галактик: напрямки наукової діяльності

  • Визначення вмісту баріонної матерії у Всесвіті та відхилень космологічного нуклеосинтезу від стандартної моделі.
  • Дослідження фізичних та еволюційних характеристик галактик з активним зореутворенням за даними спостережень на найбільших телескопах світу в рентгенівському, ультрафіолетовому, видимому, інфрачервоному та радіодіапазонах електромагнітного випромінювання.
  • Розробка методів визначення фізичного й хімічного складу позагалактичних областей HII.
  • Дослідження хімічної еволюції галактик.
  • Визначення кінематичних і фізичних характеристик скупчень Галактики.
  • Аналіз зоряних спектрів з урахуванням відхилення від ЛТР, визначення еволюційних і фізичних характеристик зір пізніх спектральних класів.