Новини


2021-06-18

Спеціалізована вчена рада Д 26.208.01
при Головній астрономічній обсерваторії НАН України

Сесія спецради відбулася 14 грудня 2021 р.

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія) Колеснікова Сергія Вячеславовича (Інститут фундаментальних і прикладних досліджень Одеського національного морського університету МОН України) «Особливості поляризованого випромінювання небесних тіл різної природи». Науковий консультант – д.ф.-м.н., професор І. Л. Андронов (Одеський національний морський університет МОН України).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н. П. П. Корсун (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) PDF
д.ф.-м.н. І. Е. Еглітіс (Астрономічний інститут Латвійського університету) PDF
д.ф.-м.н. В. Г. Лозицький (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України) PDF
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія) Кузьо Тараса Володимировича (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України) «Магнітогідродинамічне моделювання сильних ударних хвиль у міжзоряному середовищі». Науковий керівник – д.ф.-м.н. О. Л. Петрук (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н. Б. І. Гнатик (Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України) PDF
д.ф.-м.н. Б. Я. Мелех (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України) PDF

 

 


 

Cесія спецради відбулася 16 вересня 2021 р.

Відбувся захист дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження) Чолія Василя Ярославовича (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України) «Моделі глобальної геодинаміки та їх тестування за даними супутникових спостережень». Науковий консультант – д.ф.-м.н., академік НАН України Я. С. Яцків (Головна астрономічна обсерваторія НАН України).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н. П. М. Зазуляк (Інститут геодезії Національного університету «Львівська політехніка» МОН України) PDF
д.ф.-м.н. О. В. Шульга (НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія» МОН України) PDF
д.т.н. В. В. Конін (Національний авіаційний університет МОН України) PDF

 


 

Cесія спецради відбулася 2 вересня 2021 р.

Відбувся захист дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи) Голубова Олексія Андрійовича (НДІ астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України) «Динамічна еволюція астероїдів під дією негравітаційних сил». Науковий консультант – д.ф.-м.н. І. М. Бельська (НДІ астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н. В. К. Розенбуш (Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України) PDF
д.ф.-м.н. В. П. Тишковець (Радіоастрономічний інститут НАН України) PDF
д.ф.-м.н. І. Л. Андронов (Одеський національний морський університет МОН України) PDF

 


 

Сесія спецради відбулася 8 квітня 2021 р.

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи) Іванової Олександри Вікторівни (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) «Фізичні та динамічні властивості активних малих тіл Сонячної системи». Науковий консультант – д.ф.-м.н. В. К. Розенбуш (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю. Г. Шкуратов (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України) PDF
д.ф.-м.н. В. П. Тишковець (Радіоастрономічний інститут НАН України) PDF
д.ф.-м.н. О. К. Черемних (Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України) PDF
2. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 05.07.12 − дистанційні аерокосмічні дослідження) Кравченка Володимира Олексійовича (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) «Динаміка озонового шару під впливом планетарних хвиль та тропічних аномалій». Науковий керівник – д.ф.-м.н. Г. П. Міліневський (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н. А. В. Залізовський (Радіоастрономічний інститут НАН України) PDF
к.ф.-м.н. С. В. Краковська (Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України) PDF