Новини


2019-05-01

Спеціалізована вчена рада Д 26.208.01
при Головній астрономічній обсерваторії НАН України

Наступна сесія відбудеться навесні 2020 р.

До спецради подані дисертації:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія) Вавилової Ірини Борисівни (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) «Астроінформатика великомасштабних структур Всесвіту».
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF     д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України В. В. Захаренко (Радіоастрономічний інститут НАН України)  
д.ф.-м.н. В. М. Івченко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)  
д.ф.-м.н. Б. Я. Мелех (Львівський національний університет імені Івана Франка)  
2. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи) Іванюка Олексія Михайловича (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) «Хімічний склад та властивості F-, G-, K-зір – кандидатів на наявність планетних систем». Науковий керівник – д.ф.-м.н. Я. В. Павленко (Головна астрономічна обсерваторія НАН України).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF     д.ф.-м.н. М. І. Стоділка (Львівський національний університет імені Івана Франка)  
д.ф.-м.н. Т. В. Мішеніна (НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова)  

Осіння сесія відбулася 15 листопада 2019 р.

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи) Шубіної Олени Сергіївни (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) «Особливості короткоперіодичних та довгоперіодичних комет на основі даних поляриметричних та спектральних спостережень». Науковий керівник – к.ф.-м.н. О. В. Іванова (Головна астрономічна обсерваторія НАН України).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н. І. М. Бельська (НДІ астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) PDF
к.ф.-м.н. В. М. Решетник (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) PDF
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи) Громакіної Тетяни Андріївни (НДІ астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) «Фотометрія та спектрофотометрія вибраних малих тіл зовнішньої області Сонячної системи». Науковий керівник – д.ф.-м.н. І. М. Бельська (НДІ астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н. А. П. Відьмаченко (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) PDF
к.ф.-м.н. М. І. Кошкін (НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) PDF
3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 05.07.12 − дистанційні аерокосмічні дослідження) Бовчалюка Валентина Павловича (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) «Фотометричні та лідарні дослідження аерозолів в атмосфері над Україною». Науковий керівник – д.ф.-м.н. Г. П. Міліневський (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н. А. В. Залізовський (Радіоастрономічний інститут НАН України) PDF
к.ф.-м.н. С. В. Краковська (Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України) PDF