НОВЕ НА САЙТІ


01.02.19:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщений річний звіт ГАО за 2018 рік.


01.02.19:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


COORDINATES

Latitude N50 21.9
Longitude E30 30.4
Altitude 188 m above s. l.
  • Lyk'yanyk I., Zubko E., Husárik M., et al.Rapid variations of dust colour in comet 41P/ Tuttle- Giacobini- Kresák. 2019,MNRAS,Advance Access, 2019MNRAS.tmp..658L
  • Khoperskov S., Di Matteo P., Gerhard O., et al.The echo of the bar buckling: Phase- space spirals in Gaia Data Release 2. 2019,A&A,V.622,p.L6 (7 pp.). 2019A&A...622L...6K
  • Yizhakevych O.M., Andruk V.M., Pakuliak L.K.,VizieR Online Data Catalog: Uranus & Neptune topocentric positions (Yizhakevych+, 2016). 2019,VizieR On-line Data Catalog, 2019yCatp063002901Y
  • Zinchenko I.A., Just A., Pilyugin L.S., et al.Characterizing the radial oxygen abundance distribution in disk galaxies. 2019,A&A,V.623,p.A7 (10 pp.). 2019A&A...623A...7Z
  • Zinchenko I.A., Just A., Pilyugin L.S., et al.VizieR Online Data Catalog: Oxygen abundance in disk galaxies (Zinchenko+, 2019). 2019,VizieR On-line Data Catalog, 2019yCat..36230007Z
  • Wang S., Jones M., Zakhozhay O.V.,HD 202772A b: A Transiting Hot Jupiter around a Bright, Mildly Evolved Star in a Visual Binary Discovered by TESS. 2019,AJ,V.157,is.2,p.51 (11 pp.). 2019AJ....157...51W

 

 

Login Form

ЛІТОПИС ГАО

2004 року до ювілею ГАО було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії НАН України». Швидко проминули ці 10 років. До нового 70-літнього ювілею було вирішено підготувати продовження Літопису за останні 10 років. Вашій увазі пропонується кінцевий варіант літопису "Головна астрономічна обсерваторія НАН України між двома ювілеями: 2004—2014 роки"

ПОСИЛАННЯ


::: ADS Bibliographic Codes:" Journal Abbreviations

::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва PLEIADES


Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

15110965_o.jpg

Міжнародна коференція 15−17 липня 2019

Astronomy in Ukraine: from archaeoastronomy to high-energy astrophysics

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Астрономія в Україні: від археоастрономії до астрофізики високих енергій»

присвячена 75-річчю від дня заснування ГАО НАН України

(15−17 липня 2019 року, м. Київ)

 


Перше  повідомлення

Організатори конференції:

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Українська астрономічна асоціація

 

Місце проведення конференції:

ГАО НАН України

03143, вул. Академіка Заболотного 27, Київ, Україна.

 

Науковий оргкомітет

акад. НАН України Я.С. Яцків (голова);

чл.-кор. НАН України В.В. Захаренко;

чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна;

д.ф.-м.н. В.М. Івченко;

д.ф.-м.н. С.М. Андрієвський;

д.ф.-м.н. Б.С. Новосядлий;

д.ф.-м.н. Я.В. Павленко;

д.ф.-м.н. П.П. Берцик;

д.ф.-м.н. О.В. Шульга;

д.ф.-м.н. В.К. Тарадій;

к.ф.-м.н. В.Г. Кайдаш

к.ф.-м.н. В.М. Єфіменко;

к.ф.-м.н. М.М. Медведський;

к.т.н. І.І. Синявський;

к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова;

к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук;

к.ф.-м.н. Л.М. Свачій (секретар).

 

Локальний оргкомітет

 

к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук (голова);

к.т.н. Я.О. Романюк;

к.ф.-м.н. О.А. Велесь;

І.П. Крячко;

В.І. Шавловський;

О.С. Шубіна;

В.Л. Костюченко;

М.О. Соболенко (секретар)

 

  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

15 липня 2019 р. – Приїзд

16 липня 2019 р. – Наукова частина

  10 год – 16 год: Оглядові доповіді на замовлення, дискусії

  та короткі повідомлення

  17 год: Welcome Reception

17 липня 2019 р. – Наукова частина

  10 год – 13 год: Наукові доповіді, дискусії у підрозділах ГАО НАН України

  14 год – 16 год: Розширене засідання Вченої ради ГАО   НАН України, присвячене 75-річчю з дня   заснування Обсерваторії

  17 год: Прийом

 

 

Запит щодо участі  в роботі конференції

надсилати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

за такою формою:

Заявка на участь в МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Астрономія в Україні: від археоастрономії до астрофізики високих енергій»

присвячена 75-річчю від дня заснування ГАО НАН України

(15−17 липня 2019 року, м. Київ)

 

ПІБ

Посада і місце роботи

Адреса

Електронна пошта

Телефон

Назва доповіді резюме

(вказати усна чи постер)

 

Кінцевий термін подання запитів:

31 березня 2019 р.

 


 

Astronomy in Ukraine: from archaeoastronomy to high-energy astrophysics

International Scientific Conference

«Astronomy in Ukraine: from archaeoastronomy to high-energy astrophysics»

dedicated to the 75th anniversary of Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine

(July 15-17, 2019, Kyiv)

 

The first announcement

 

Conference organizers:

Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ukrainian Astronomical Association

 

Location of the conference:

Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine

03143, Academician Zabolotnogo 27, Kiev, Ukraine.

 

Scientific Organizing Committee

 

acad. of NAS of Ukraine Ya.S. Yatskiv (head);

corr. member of NAS of Ukraine V.V. Zakharenko;

corr. member of NAS of Ukraine N.G. Shchukina;

Dr. Sci. VM Ivchenko

Dr. Sci. SM Andrievsky;

Dr. Sci. B. S. Novosyadlyi;

Dr. Sci. Ya.V. Pavlenko

Dr. Sci. P.P. Berczik;

Dr. Sci. O.V. Shulga;

Dr.Sci. V.K. Tarady;

Ph.D. V.G. Kaidash

Ph.D. V.M. Efimenko;

Ph.D. M.M. Medvedski;

Ph.D. І.І. Sinyavskii;

Ph.D. I.B. Vavilova

Ph.D. S.G. Kravchuk;

Ph.D. L.M. Svachii (secretary).

 

Local Organizing Committee

 

Ph.D. S.G. Kravchuk (head);

Ph.D. Ya.O. Romanyuk;

Ph.D. O.A. Veles;

I.P. Kryachko;

V.I. Shavlovsky;

O.S. Shubina;

V.L. Kostyuchenko

M.O. Sobolenko (secretary)

 

PROGRAM OF THE CONFERENCE

 

July 15, 2019 - Arrival

July 16, 2019 - Scientific session

10:00 – 16:00: Invited scientific reviews, discussions and short messages

17:00: Welcome Reception

July 17, 2019 – Scientific session

10:00 - 13:00: Scientific reports, discussions in the departments of the MAO NAS of Ukraine

14:00 – 16:00: Open meeting of the Scientific Council of MAO NAS of Ukraine dedicated to 75th anniversary of the founding of the Observatory

17:00: Reception

 

 

Application:

 

Application is open via E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

The applications should be sent in the following form:

Application for participation in the INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

"Astronomy in Ukraine: from archeoastronomy to high-energy astrophysics"

dedicated to the 75th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine

(July 15-17, 2019, Kyiv)

 

First name

Position and place of work

Address

Email

Phone

Title of the report and abstract

(specify oral or poster)

 

Deadline for application:

March 31, 2019